En privat utförare av daglig verksamhet i Örebro

Estet

Estet ligger inom ramen för Dialog DV Boutique


Konst och hantverk, något Du tycker om och vill prova?
Aktiviteterna bedrivs både i grupp och enskilt i våra lokaler på Änggatan 5 och 14A. Innehållet har en grundform som alla har möjligheter att påverka efter dagsformen.Diverse aktiviteter som studiebesök, promenader, egna utställningar, m.m. kan vara aktuella efter vad alla önskar och kommer överens om. Du får möjlighet till att vara med i olika sammanhang där Du och övriga leder i workshops mot äldre eller barn.

Din konst och hantverk kommer att kunna säljas och visas upp i Dialog DV Boutique:s lokaler, sociala medier och användas i bl.a. broschyrer, m.m. Med hjälp av Media gruppen hjälper vi Dig visa dina alster och talang hur och när Du vill. Via regelbundna inbjudningar till mingel och egna utställningar kan dina nära och kära samt allmänheten ta del av det Du skapar, lär dig och bidrar till. Estet passar både Dig med litet och delvis behov av handledning och Dig med ständigt behov av en närvarande handledare.

Post
Om
Instagram