En privat utförare av daglig verksamhet i Örebro

Integritetspolicy

 
För oss står Du alltid i centrum i vårt arbete.
 
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om Dig, så som namn, adress, PN, foto och video.
Detta beror på vilken roll du har och är exempelvis en deltagare, gode man/förvaltare eller samarbetspartner. Syftet med en sådan behandling är för att Dialog DV ska kunna ge den stöd och service som åligger Dialog DV till ansvar som utförare av daglig verksamhet enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).
 
Dialog DV är mån om din personliga integritet och vill behålla din tillit och ditt förtroende genom att skydda och behandla dina personuppgifter på bästa sätt.
 
Om du är en deltagare har vi fått dina uppgifter från Örebro kommun som också har huvudansvar för ditt beslut om daglig verksamhet.
 
Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
 
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är ett avtal med Örebro kommun och samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandling.
 
Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos oss.
 
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Örebro kommun.
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
 
Personuppgiftsansvarig är Dialog DV AB med organisationsnummer 559186-0100, postbox 118, 692 22 Kumla.
 
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via kontakt@dialogdv.se.
 
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
 
Läs mer om vår GDPR policy via länk här.
 
 
Vi behandlar dina personuppgifter utifrån just den relation du har till oss.

Post
Om
Instagram