En privat utförare av daglig verksamhet i Örebro

Teater

Teater har scenisk och musikalisk inriktning där man kombinerar dessa på alla möjliga sätt och Du är med i de moment Du själv är intresserad av och vill prova.
Teater kan ha inslag av dans som finns även som separat aktivitet.
Aktiviteten möjliggör Dig att vara med i uppbyggnad av en föreställning och uppträda för större publik och/eller att leda själv eller tillsammans med andra i regelbundna cirklar för barn i förskolor eller inom äldreomsorg.

För oss är kroppen viktig.

Eftersom kroppen blir redskapet i den fysiska teatern och dansen är det viktigt med fysisk träning.
Därför ingår även andra moment som cirkelträning, lite gympa- och eventuellt träningspass för de som tycker om det och klarar av.
Du själv har möjlighet att prova olika idéer eller egna projekt.
Vi gör regelbunden kulturspaning tillsammans då vi går på föreställningar, utställningar eller andra saker som är intressanta och ligger inom området Teater. Vi arbetar ibland med projekt av olika slag och det kan innebära att vi bjuder in gäster som har workshop med oss.

Vi jobbar med egna föreställningar som vi sätter upp för en publik. Det vi gör ska hålla en hög kvalité.

Vår vision är att det vi gör på sikt tar plats i det stora allmänna kulturutbudet i Örebro kommun.
Vi samverkar med bl a Nya Teatern och Funkissommar i Örebro.

En viktig målsättning är att alla får möjlighet att utvecklas och växa både professionellt och som människor.
Det dagliga arbetet präglas av en människosyn där alla är jämlika och deltar på sina egna villkor.

Post
Om
Instagram