En privat utförare av daglig verksamhet i Örebro

Medlem i Vårdföretagarna


Vi arbetar aktivt för att du som deltagare i vår daglig verksamhet ska få bästa möjliga stöd och service. Det är en viktig anledning till att vi är medlemmar i Vårdföretagarna, den största branschorganisationen för privata vård- och omsorgsgivare. Tillsammans representerar vi majoriteten av branschen, med ungefär 100 000 årsanställda.

Vårdföretagarna ställer höga krav på sina medlemsföretag. Det görs bland annat genom noggranna kontroller av ägare, ekonomisk redovisning och att företagen följer etiska riktlinjer. De som inte lever upp till medlemskraven nekas inträde eller kan uteslutas. Här har vi samlat de viktigaste:

Kvalitet
• Vi följer Vårdföretagarnas uppförandekod och etiska riktlinjer.
• Vi har ett kvalitetsledningssystem för att utveckla och säkra vården och omsorgen.
• Våra ägare, styrelsens ledamöter, VD, övriga ledande anställda och revisorer är behöriga och fria från anmärkningar i sin yrkesutövning eller i sitt uppdrag.

​Trygghet
• Vi har kollektivavtal.
• Vi har kollektivavtalade försäkringar.
• Vi har de tillstånd och registreringsbevis som behövs, och inga restförda skatter och avgifter.

Transparens
• Vi är transparenta och redovisar information om redovisning av kvalitet, personal, ekonomi, ägare och styrelse.
• Allmänheten ska enkelt hitta relevant information om oss på vår hemsida.

​Mer om Vårdföretagarna

Post
Om
Instagram