En privat utförare av daglig verksamhet i Örebro

Dialog DV är för Dig som söker eller redan har ett beslut om daglig verksamhet enligt LSS, personkrets 1 eller 2.

Vet Du om att Du har rätt att välja utförare av daglig verksamhet i Örebro kommun?

Vår Vision är att ha en transparent daglig verksamhet med ett spektrum av aktiviteter du är med i att vidareutveckla med oss.
Vi på Dialog DV har god kompetens inom daglig verksamhet och det sysselsättning vi erbjuder via våra aktiviteter.
Vi på Dialog DV finns för personer som är av betydelse för dig. Vi lyssnar och konsultar i alla lägen.

Vi som är Dialog DV är personer med visioner, idéer och en stor vilja att förverkliga dessa tillsammans med dig.

Dialog DV byggs på:


Kulturellt samförstånd

Hållbar miljö & klimat

Socialt stöd med öppen hand

 genom kontinuitet - relationer - långsiktighet


Tillsammans utformar vi det stöd du önskar och behöver.

Detta i ett syfte att föra dig och din omgivning närmare varandra så att mer långsiktiga och långvariga relationer kan byggas upp. Likväl de produktiva såsom de sociala. Våra arbetsmetoder och förhållningssätt byggs på kontinuitet och därför ser vi till att dina egna visioner och mål är tydliga, realistiska och kan uppnås. 

Inga visioner eller drömmar är omöjliga att uppnå!


Vi samarbetar med:


 


 


 

 

Funkissommar och flertal förskolor i Kumla och Örebro kommun.

Post
Om
Instagram