En privat utförare av daglig verksamhet i Örebro

En röd tråd – från Vision till uppfyllelse


Via dialog och kartläggning av de utvecklingsområden du väljer, hittar vi relevant arbetsliknande sysselsättning inom verksamhetens inriktning. Genom att kombinera våra aktiviteter kan du uppleva en röd tråd i din egen utveckling.
 
Din dagliga verksamhet på Dialog DV utgår från ett individuellt schema med de aktiviteter du själv valt.

Schemat är ett levande dokument och medel för dig att nå din vision med daglig verksamhet på Dialog DV.

Genom vårt arbetssätt Röd tråd-från vision till uppfyllelse, får du testa olika arbetsliknande sysselsättning i utvalda aktiviteter. Du umgås och träffar andra personer i din omgivning under dina förutsättningar.

Du får kontinuerlig feedback på det du gör på Dialog DV som kvittens på dina framsteg.

Du kan göra de justeringar du vill, ifråga din daglig verksamhet, i samråd med aktivitetsansvarig och/eller faddern.

Genom uppbyggnaden och utvecklingen av aktiviteterna på Dialog DV ska du känna att du själv styr över konceptet.

Du får stöd under aktiviteterna och stöd till att utvärdera och göra nödvändiga justeringar för att uppnå din vision gällande daglig verksamhet.

Du ingår i ett team som har som uppdrag att designa önskat stöd och hjälpa dig hitta rätt motivation, inspiration, nya perspektiv och intresse till vidareutveckling. I teamet ingår du, en stödassistent/fadder (eller en arbetscoach) och en stödpedagog. En del andra aktörer kan var aktuella för dig att ha med på din resa hos oss, beroende på dina behov och val.
Vi stödjer och stöttar dig på din resa mot din vision så länge du vill det.
 
På Dialog DV är dina behov, vilja och integritet vägledande.

Vi ser till att du upplever kontroll över din sysselsättning genom att du är delaktig i allt som rör din dagliga verksamhet.
Du är en medlem av teamet.

Du är kreatör av din vardag hos oss.

Undrar du om våra öppettider, mat eller transport, m.m. ta del av Verksamhetsmål med Rutiner.

Post
Om
Instagram